Elektronische registratie van patiëntgegevens in de gezondheidszorg

Papieren dossiers bij ziekenhuizen, huisartsen en gezondheidszorginstellingen komen nog maar weinig voor in Nederland. Er wordt hard aan gewerkt om alle zorg die nodig is zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele patiënten en de verschillende disciplines zo soepel mogelijk te laten samenwerken. Kwaliteit van zorg staat erg hoog aangeschreven in Nederland, maar blijft desondanks een complexe aangelegenheid.

Voordeel van elektronische dossiers

De voorgeschiedenis van een patiënt is op één plek terug te vinden. Wanneer er meerdere artsen een rol vervullen in het behandelplan kunnen ze gemakkelijk opzoeken waar de ander mee bezig is op dat moment. Dat maakt het eenvoudiger om de zorg op elkaar aan te laten sluiten.

Om dit proces goed te laten verlopen is een op maat gemaakt CRM-systeem van belang. Een bedrijf zoals https://www.lime-technologies.nl is gespecialiseerd in het maken van deze systemen voor zowel profit- als non-profitorganisaties.

Voorheen waren deze gegevens alleen inzichtelijk voor artsen en verpleegkundige die in dezelfde

zorginstelling werkte. Tegenwoordig worden deze gegevens door een online systeem gedeeld met alle betrokken hulpverleners. In een algemene gedragscode zijn regels vastgelegd om de privacy en de belangen van de patiënten te beschermen. Ook de patiënten zelf kunnen toegang krijgen tot hun elektronische patiëntendossier. Sinds juli 2020 is hiervoor een wet tot stand gekomen toen bleek dat hier een enorme behoefte aan was.

Nadelen elektronische online dossiers

Het systeem moet goed beveiligd zijn. Omdat het privacy gevoelige gegevens betreft is een dergelijk systeem aan veel wettelijke regels gebonden. Toch blijft een inbraak van hackers een reële bedreiging.

Patiënten kunnen hun dossiers inkijken maar dit kan soms juist tot verwarring en/of ongerustheid leiden omdat ze niet begrijpen wat er precies staat. Artsen en verpleegkundigen maken veel gebruik van vaktaal waarbij Latijnse namen van ziektes en moeilijke woorden meer regel dan uitzondering zijn. Een gevolg hiervan kan zijn dat patiënten meer contact zullen opnemen met de zorginstelling om vragen te stellen die anders in een persoonlijk gesprek naar voren zouden komen.

Artsen en verpleegkundige dienen zich tijdens het rapporteren ervan bewust te zijn dat de patiënt mee kan lezen. Hierdoor is de kans groot dat ze meer tijd moeten besteden aan de verslaglegging.

mts_authority